EN MÖTESPLATS FÖR DIG SOM BRINNER FÖR

BYGGNATIONER OCH STADSUTVECKLING


Sundsvalls Byggnadsförening SBF
Sundsvall med omnejd växer och vill växa vidare. Tillväxt innebär byggnation.
Som en naturlig följd av det, och med influens från Stockholms Byggnadsförening,
har den ideella föreningen Sundsvalls Byggnadsförening bildats (SBF).
SBF har som målsättning att samla personer med ett genuint intresse för
byggverksamhet och stadsutveckling i alla dess former. Frågor som byggteknik,
arkitektur, stadsplanering, allmänna byggnadsfrågor, byggnadskulturella frågor,
med mera, ska vara frågor i föreningens fokus.
Föreningen är opolitisk och vänder sig till alla människor med intresse för
ovanstående frågor. Personer med profession inom byggsektor & industri,
”intresserade privatpersoner” samt politiker och kommunala tjänstemän.